21st Century Skills

Model 21st Century Skills

Quote van onderwijsmaakjesamen.nl: “Over één punt is iedereen het eens: 21stcentury skills gaan niet alleen over ICT-vaardigheden en mediawijsheid. Ze gaan over een nieuwe manier van leren, leven en werken. Voorbeelden hiervan zijn creativiteit, innovatie, kritisch denken, problemen oplossen, communicatie, samenwerking, aanpassingsvermogen, leiderschap, productiviteit, sociale vaardigheden en nog veel meer competenties. Veel van deze competenties herken je ongetwijfeld maar komen helaas niet altijd expliciet terug in de kern- en lesdoelen van het huidige (basis-)onderwijs.”
Wél als je met De Techniek Torens, de Pittige Plus Torens en Het Kunstkabinet aan de slag gaat!

Men moet de mensen niet leren wat ze moeten denken, maar hoe ze moeten denken.
— G.C. Lichtenberg, Duits schrijver en natuurkundige 1742–1799

Wat zijn de 21st century vaardigheden?

...En wat betekent dat in de onderwijspraktijk?


Model onderwijs 21st cent skillz

Manier van denken

Leerlingen moeten zich ontwikkelen in het kritisch denken:

 • analytisch denken
 • verschillen en overeenkomsten identificeren
 • gebruik maken van lijsten, vragen en organizers
 • planning
 • classificaties maken
 • prioriteiten stellen

Leerlingen moeten hun creativiteit ontwikkelen en inzetten:

 • originaliteit en inventiviteit in het werk
 • ontwikkelen, implementeren en communiceren van nieuwe ideeën
 • open staan voor nieuwe ideeën en perspectieven
 • ageren op creatieve ideeën

Leerlingen moeten hun probleemoplossend vermogen verder ontwikkelen:

 • probleem kunnen benoemen
 • onderdelen van een probleem kunnen onderscheiden
 • hypothese kunnen stellenen testen
 • resultaten verzamelen
 • relaties onderkennen en definiëren (bijv. oorzaak-gevolg , correlaties)
 • beslissingsvaardigheid ontwikkelen

Manier van werken

Leerlingen moeten meer en beter leren samenwerken:

 • coöperatief leren
 • bijdragen van anderen leren op waarde leren schatten
 • leren onderhandelen
 • conflicten leren hanteren en oplossen
 • anderen helpen & samenwerken als een team waarin verschillende talenten elkaar versterken

Leerlingen moeten doelgericht en reflectief leren werken:

 • doelstellingen kunnen formuleren
 • hoofdzaak van bijzaken onderscheiden
 • testen en optimaliseren
 • evalueren en feedback geven
 • kunnen samenvatten en conclusies trekken

Leerlingen moeten zich verder ontwikkelen in hun ICT geletterdheid:

 • informatie vinden en kunnen valideren & evalueren; ict-basisvaardigheden
 • noodzaak voor meer informatie herkennen
 • strategieën ontwikkelen om de juiste informatie te vinden
 • gebruik maken van meerdere informatiebronnen; computional thinking
 • geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, exactheid en relevantie van gevonden informatie kunnen bepalen; mediawijsheid
 • informatievaardigheden (het omgaan met grote hoeveelheden informatie)

Sociale vaardigheden & levenswijsheid

Leerlingen moeten zich verder ontwikkelen in hun sociale en communicatieve vaardigheden:

 • begrijpend lezen en schrijven
 • actief luisteren
 • kritisch observeren
 • spreken zodat anderen het kunnen begrijpen
 • ideeën grafisch leren overbrengen

21st Century Skills in De Techniek Torens & Pittige Plus Torens:

Veel van deze 21sth century skills zijn te oefenen en te verbeteren met uitdagend Wetenschap- & Techniekonderwijs. Leerlingen kunnen immers, door zelfstandig in groepjes aan een onderzoeks- of ontwerpopdracht te werken, veel van de 21st century skills oefenen. Techniekonderwijs met De Techniek Torens leent zich dus bij uitstek (qua inhoud en mogelijke werkwormen) voor het ontwikkelen van veel van de 21sth century skills.

21st Century Skills & werken met De Techniek Torens:

 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Sociale & Culturele vaardigheden
 • Zelfregulering
 • Kritisch denken
 • Creatief denken
 • Probleem oplossen

21st Century Skills & werken met De Pittige Plus Torens:

 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Sociale & Culturele vaardigheden
 • Zelfregulering
 • Kritisch denken
 • Creatief denken
 • Probleem oplossen
 • Computional Thinking
 • Informatievaardigheden
 • ICT-basisvaardigheden
 • Media wijsheid
 
21st Century Skills