Pittige Plus Torens

Echte uitdaging voor meer- en hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs!

Pittige Plus Torens

Leuk dat je meer wilt weten over de Pittige Plus Torens!

Hebben we je nieuwsgierig gemaakt met onze methode? Lees op deze pagina alles over de Pittige Plus Torens of vraag via de onderstaande knop een gratis proefles aan. Je krijgt dan alle informatie per mail toegestuurd zodat je dit rustig zelf (of met je collega’s) kunt bekijken.

Lesmateriaal voor hoogbegaafden

blooms-taxonomy-of-learning.jpg

Meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben het vaak niet gemakkelijk op de reguliere basisschool. Voor deze (15 tot 20%) slimste leerlingen is school vaak saai omdat de lesstof hen te weinig uitdaging biedt. Bij gebrek aan uitdaging zullen deze leerlingen vroeg of laat vastlopen. Echter, bij vroege ontwikkeling van de juiste leer- en werkstrategieën zullen ze juist gaan excelleren!

Daarom is het van belang dat iedere basisschool ervoor zorgt dat ook deze leerlingen passend onderwijs krijgen. Onderwijs (Lesmateriaal voor Hoogbegaafden) waarbij ze echt uitgedaagd worden en echt iets leren. Pas dan is er sprake van onderwijs op maat; ook voor de slimste leerlingen!

Leren leren met de Pittige Plus Torens

De Pittige Plus Torens is het meest complete en uitdagende lesconcept voor excellentie onderwijs in de basisschool. Het kleurrijke meubel zit boordevol pittige, creatieve projecten en materialen die een echte uitdaging bieden aan meer- en hoog-intelligente kinderen.

Projectmatig samenwerken, leren leren, reflecteren, plannen, leren fouten maken, de projecten spreken dé competenties aan die nodig zijn om de talenten van deze groep kinderen optimaal te ontwikkelen en hierdoor van een verveeld kind een gelukkig kind maken.

Het TASC-model © is ontwikkeld door Belle Wallace. TASC staat voor voor Thinking Actively in a Social Context. De projecten uit de Pittige Plus Torens werken volgens dit model voor leren-leren.

Onderzoekend en ontwerpend leren met het TASC-model

Bij elk project werken de leerlingen zelfstandig op hun eigen niveau in kleine groepjes van twee of drie kinderen. Ze doorlopen tijdens elk project de verschillende fasen van het TASC-model (zie hiernaast). Zoals je ziet vindt het 'onderzoekend leren' met name plaats in de opdracht- en onderzoeksfase. Het ontwerpend leren vindt met name plaats in de ontwerp-, planning-, uitvoerings- en testfase. Tijdens het doorlopen van het gehele TASC-model gaan de leerlingen: oriënteren, onderzoeken, ontwerpen, plannen, testen, uitvoeren, presenteren en evalueren. De leerlingen hebben na iedere fase een 'reflectie moment' met de begeleider.

21st Century Skills

Het werken met de Pittige Plus Torens volgens het TASCmodel sluit natuurlijk uitstekend aan bij het ontwikkelen van de 21st Century Skills!

Model_21e_eeuwse_vaardigheden.jpg

Hoe werkt het?

De Pittige Plus Torens bevat drie soorten Peper Projecten: Groene, Gele en Rode. Ze zijn verschillend van opzet en bieden verschillende niveau’s van uitdaging. Lees meer over de verschillende Peper Projecten in de Toelichting bij de Pittige Plus Torens die u hier kunt downloaden.

Hogere orde denkniveau's

Andere leerdoelen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

  • De leerdoelen liggen voor hen veelal op andere gebieden dan die van de reguliere lesstof. De uitdaging begint pas als, met creatieve open opdrachten, hun hogere orde denkniveaus aangesproken worden (analyseren, evalueren, creëren).

  • Het is van belang dat zij 'leren-leren'. De slimme leerling moet zich oefenen in een breed gamma aan leer- en werkstrategieën, waarbij het samenwerken, leren plannen en het oefenen van doorzettingsvermogen belangrijke doelstellingen zijn.

De hogere orde denkniveaus zijn de bovenste drie niveaus uit de Taxonomie van Bloom: analyseren, evalueren en creëren.

Pittige Plus Kast (budgetversie)

De Pittige Plus Kast is een goede keus voor scholen die een start willen maken met passend onderwijs voor hun excellente leerlingen, maar die hiervoor beperkte financiële middelen hebben. Lees meer...

Past in iedere school

Omdat de leerlingen in kleine groepjes zelfstandig en projectmatig werken aan de projecten uit de Pittige Plus Torens, kan iedere basisschool eenvoudig structureel en hoogwaardig excellentieonderwijs aanbieden.

Door de heldere werkstructuur van de Peperprojecten is de begeleiding heel eenvoudig te organiseren en te realiseren.

Onze teamcursus biedt de ideale start voor excellentie onderwijs. Iedereen volgt de cursus individueel tot en met de eindopdracht (beleidsinput). In het teamoverleg overlegt men alle individuele beleidsinput en start men met een breed gedragen beleid voor excellentie onderwijs.

Online teamcursus Excellentie onderwijs inbegrepen

Onze teamcursus biedt de ideale start voor excellentie onderwijs met de Pittige Plus Torens. Iedereen volgt de cursus individueel tot en met de eindopdracht (beleidsinput), zo komt men tot een breed gedragen beleid voor excellentie onderwijs en kan men eenvoudig en snel met de verrijking van de slimste 10 à 15% van de leerlingen aan de slag. De Pittige Plus Torens kunnen daarbij de basis werkstructuur bieden (projecten, materiaal en begeleiding) voor zowel de leerlingen als de leerkrachten/begeleiders!