Updates van de Talent Torens

Op deze pagina vindt u een overzicht van lessen/projecten die in de afgelopen jaren gewijzigd zijn. Mocht u nog in het bezit zijn van een oudere versie van deze les, dan raden wij u aan op de digitale portal te kijken of u de les met de informatie die daar staat nog kunt gebruiken en anders een nieuwe leskist te bestellen via onze webshop.

Download hier de meest recente inventarisatielijsten om te zien wat u mist.

Als u niet zeker bent wat u het best kunt doen, mag u ook altijd contact met ons op te nemen per mail (info@creativekidsconcepts.com of telefoon (0113-257000), dan denken we graag met u mee.

De Techniek Torens

Gewijzigde / Vernieuwde lessen

Van een aantal lessen is in de afgelopen jaren de instructie gewijzigd, of zijn materialen (gedeeltelijk) vervangen. Sommige lessen zijn in zijn geheel vervangen door een andere les. Het gaat om de volgende lessen:

Klik op de les om de nieuwe leskist te bestellen.

Additionele lessen

Additionele lessen zijn lessen die wel op de inventarisatielijst van de Techniek Torens vermeld staan, maar niet standaard deel uitmaken van de Techniek Torens. Deze lessen kunt u los (na)bestellen op ckcwebshop.com. Het gaat hier om de volgende lessen:

Klik op de les om de nieuwe leskist te bestellen.

De Pittige Plus Torens

In de volgende Peper-projecten zijn wijzigingen aangebracht of deze zijn vervangen. Op de digitale leerkrachtenportal vind je de meest recente informatie en wat je kunt doen om deze projecten alsnog uit te voeren.

  • Groene Peper Dictafoon

  • Groene Paper - Game Maker - Scratch

  • Groene Peper Sky Rail - Jouw pretpark

  • Rode Peper Games Maken

Het KunstKabinet 

Geen wijzigingen/updates beschikbaar