Leren Onderzoekend en Ontwerpend Leren

Met De Techniek Torens en de Pittige Plus Torens

 

Men kan een mens niets leren, maar men kan de mens wel helpen om iets zelf te ontdekken.
— Galileo Galilei

Hoewel het proces van onderzoeken en ontwerpen in werkelijkheid soms een chaotisch en grillig verloop kent, is er desalniettemin een globaal geldende fasering in “stappen” in aan te brengen. Bij ieder proces van onderzoek of ontwerp worden deze fasen (in meerdere of mindere mate) cyclisch doorlopen volgens de onderzoekscyclus en de ontwerpcyclus. In iedere fase ontwikkelt de leerling bepaalde vaardigheden. Vaardigheden die aansluiten bij de 21st Century Skills.


Visual Ontwerpcyclus
Fasen Ontwerpcyclus

Visual Onderzoekcyclus
Fasen Onderzoekcyclus

Hoe onderzoekend & ontwerpend Leren met de Techniek Torens?

Volgens Marja van Graft is het erg belangrijk is dat leerlingen op de basisschool met concreet materiaal aan de slag kan. Dit biedt de mogelijkheid tot 'hands-on science'. Van Graft ziet 'hands-on science' als een voorwaarde voor onderzoekend leren.
Met de diversiteit aan lesactiviteiten uit De Techniek Torens kan iedere leerkracht het Onderzoekend & Ontwerpend leren eenvoudig in zijn klas vormgeven. De leerlingen vinden het fantastisch! Ze onderzoeken stroomkringen en ontwerpen er zelf lichtsystemen mee. Leerlingen onderzoeken stevige bouwelementen als profielen, verbindingen en verbanden en ontwerpen zelf bruggen en bouwwerken. Onderzoekend leren en Ontwerpend Leren (OOL) zit in bijna alle lesactiviteiten van De Techniek Torens ingebakken.

Om de OOL cycli nog explicieter te profileren voor leerkracht en leerling, kan in iedere groep de leerkracht een kant-en-klare Prezi uit de leerlingenportal inzetten. In deze Prezi wordt de Onderzoekscyclus (of de Ontwerpcyclus) expliciet uitgelicht met alle stappen. Bekijk hieronder een voorbeeld daarvan voor een Onderzoekende les 'Vlottenbouwen' voor groep 4:

Voorbeeld inhoud les

Bekijk hieronder een voorbeeld daarvan voor een Ontwerpende les “Spiegeltje, spiegeltje” voor groep 7:

Visual proefles

Diverse kids aan de slag met De Techniek Torens
Techneuten aan de slag met de Techniek Torens