Het_KunstKabinet.jpg

Presentatie Het KunstKabinet bij u op school

Kunstlessen op de basisschool

Wilt u van een enkel project kunst in uw basisschool naar een uitdagende en structurele doorlopende leerlijn voor alle leerjaren en alle kunstdisciplines? Kunstlessen in de klas het hele jaar door met aandacht voor beeldende kunst, erfgoed, media en de podiumkunsten (drama, dans en muziek)! Dat is leuk en zeker ook belangrijk voor de ontwikkeling van de leerlingen. Niet onbelangrijk: Het behoort tot de verplichte kerndoelen van het basisonderwijs. Om een goede schoolbrede en kerndoelendekkende invulling te geven aan cultuureducatie in de basisschool heeft Creative Kids Concepts Het KunstKabinet ontwikkeld.

Cultuureducatie met Kwaliteit

Het KunstKabinet bevat meer dan 120 creatieve en uitdagende lesactiviteiten. Het is een complete en zeer hoogwaardige doorlopende leerlijn voor kunst op de basisschool. Met het KunstKabinet kan iedere leerkracht de kunstlessen in de klas direct inzetten, ongeacht culturele kennis of voorkeuren.

Kerndoelendekkend en doorlopende leerlijnen

Het KunstKabinet bestaat uit een verrijdbare kast boordevol leskisten, lesbrieven en lesmateriaal op het gebied van beeldende kunst, cultuur, erfgoed, drama, muziek, dans en media. De kunstlessen zijn kerndoelendekkend en doorlopend voor het hele basisschooltraject, van groep 1 t/m 8. Er zijn 10 tot 15 lessen per groep compleet met leskisten, materialen en uitleg.

rembrandt_vermeer.jpg

Creatief & Cooperatief leren

De leerlingen werken bij Het KunstKabinet zelfstandig in kleine groepjes aan de kunstlessen met de materialen uit de leskisten en de kunstbeschouwingsfilmpjes en lesinformatie in de digitale leeromgeving. Ze zien veel kunstwerken, bespreken deze onderling en leren reflecteren op kunst.

Leren reflecteren met kunst en erfgoed op school

Kunst en cultuur op school is veel meer dan af en toe een tekenles. Het bereidt kinderen voor op een leven met waardering voor kunst, cultuur en erfgoed. Leerlingen leren kijken, leerlingen leren reflecteren op kunst. Ze verbreden hun woordenschat en leren zich te uiten. De lesmethode van Het KunstKabinet zorgt voor meetbare leeropbrengsten en zorgt voor een degelijke structuur in de kunstlessen binnen de basisschool of onderwijsorganisatie.

Erfgoed, kunst en cultuur in de klas

Om het lesmateriaal samen te stellen is samengewerkt met de bekendste musea en cultuurinstellingen in Nederland. Bekende kunstwerken uit de vaste collecties zijn opgenomen in de lessen. Een groot deel van de Canon van Nederland is verwerkt in de lessen van Het KunstKabinet. Zo maken de leerlingen tijdens de lessen kennis met het Nederlands Cultureel erfgoed. Onder andere de volgende musea en organisaties hebben hun medewerking verleend:

 • Museum Boijmans van Beuningen
 • Van Gogh Museum
 • Van Abbe Museum
 • Museum voor Moderne Kunst Arnhem (MMKA)
 • Kröller-Müller Museum
 • Bonnefanten Museum Maastricht
 • Rijksmuseum Twente
 • Museum De Fundatie
 • Centraal Museum Utrecht
 • Dordrechts Museum
 • Museum de Fundatie
 • Entoen.nu, de Canon van Nederland
 • VSB fonds

Samen leren en creëren, met Hoofd, Hart en handen

Hoofd: Elke les wordt geïntroduceerd met een kort Klokhuisachtig kunstbeschouwingsfilmpje in de digitale leeromgeving van Het KunstKabinet, Waarin de betreffende kunststroming, kunstenaar, kunsttechniek en/of beeldaspecten worden behandeld en toegelicht.

Hart: Vervolgens reflecteren leerlingen samen op de kunstbeschouwing en hun eigen gevoel en ervaringen. Daarbij gebruiken ze de nieuwe woorden die ze net geleerd hebben in het kunstbeschouwingsfilmpje en/of de kunstbeschouwingsteksten in de lesbrief.

Handen: Dan gaan ze zelf en samen creatief en driedimensionaal aan de slag met hun verwerkingsopdracht en de verwerkingsmaterialen. Deze doe-opdrachten gaan uit van de verbeeldingskracht van de kinderen zelf. Ze leren technieken en het is goed voor de ontwikkeling van de fijne motoriek. 

Evaluatie: De leerlingen sluiten hun kunstopdracht af met een korte presentatie en bespreking van het eigen werk en dat van anderen.

Hoofdpersonen_Minitheater.jpg
Screenshot HKK film 2.png

Kerndoelendekkend en meetbare leerdoelen

Het KunstKabinet is te gebruiken op iedere basisschool en onderwijsinstelling. Bij Het KunstKabinet hoort ook het Minitheater-Blikopener. Dit is een doorlopende leerlijn voor de podiumkunsten, die spelenderwijs nog meer ingaat op drama, dans, beeld en muziek. 

De opzet en samenstelling van Het Kunstkabinet sluit naadloos aan bij het landelijke programma ‘Cultuur in de Spiegel’, dat door het Ministerie van OCW is opgestart en waarbij Cultuureducatie met Kwaliteit de komende jaren geborgd moet gaan worden in alle basisscholen in Nederland.

Het leerlingvolgsysteem bij Het Kunstkabinet zorgt voor meetbare leerdoelen. Bij Het Kunstkabinet wordt standaard een online teamcursus meegeleverd.

Bestel Het KunstKabinet met meer dan 120 lessen online of vraag gratis een proefles of een proefabbonement aan. Bel voor meer informatie naar +31 (0) 113 257 000 of mail naar info@creativekidsconcepts.com.


Techniek in de klas met De Techniek Torens. Onderzoekend leren en ontwerpend leren in de basisschool! Daag uw leerlingen creatief en driedimensionaal uit en ontwikkel hun 21st Century skills.

Techniek in de klas met De Techniek Torens. Onderzoekend leren en ontwerpend leren in de basisschool! Daag uw leerlingen creatief en driedimensionaal uit en ontwikkel hun 21st Century skills.

Lesmateriaal voor Hoogbegaafden: De Pittige Plus Torens. Uitdagende en creatieve verrijkingsprojecten voor de meer begaafde leerlingen en de hoogbegaafde leerlingen, waarmee zij leren leren op hun eigen niveau.

Lesmateriaal voor Hoogbegaafden: De Pittige Plus Torens. Uitdagende en creatieve verrijkingsprojecten voor de meer begaafde leerlingen en de hoogbegaafde leerlingen, waarmee zij leren leren op hun eigen niveau.