Techniek_in_de_klas.jpg

Waarom techniek in de basisschool?

Kinderen worden hun hele leven al omringt door techniek. Ze staan ermee op (hun bed, dekbed, matras, kussen, wekker, pyjama en tandenborstel met tandenpasta) en worden er vervolgens de hele dag mee omringd zoals hun kleding, fiets, de school, hun mobieltje, TV, PC, Tablet, internet, smartboard, auto’s, stoplichten, lampen, waterkranen, wc’s, etc…
Techniek is steeds belangrijker in ons westerse bestaan en dagelijks leven. Belangrijk dus dat kinderen niet alleen techniek consumeren en gebruiken, maar ook leren begrijpen.

Direct aan de slag met techniek in de klas

Omdat veel leerkrachten geen tijd en/of mogelijkheid hebben om zelf allerlei lesmaterialen bij elkaar te zoeken en zelf lessen te ontwikkelen, testen en in te kopen, heeft Creative Kids Concepts de lesmethode De Techniek Torens ontwikkeld. Daarmee gaan de leerlingen in kleine groepjes samen aan de slag met de lesbrieven en leskisten uit de Techniek Torens.

meisje_metaal_bewerken
Jongens_stroomkring_lachen.jpg

Gemakkelijk inzetbaar

De Techniek Torens bevatten meer dan 80 technieklessen voor groep 1 t/m 8. Dat betekent voor ieder leerjaar ca. 10 kant-en-klare lessen die direct inzetbaar zijn. Werken met De Techniek Torens vergt zo een minimale voorbereiding van de leerkracht. Wetenschap & Techniek in de klas wordt op deze manier super laagdrempelig! Ook voor leerkrachten die zelf weinig affiniteit met techniek hebben.

Techniek_in_de_klas_leerkracht.jpg

Kerndoelendekkende Wetenschap & Techniek lesmethode

Alle technische concepten en alle technische vaardigheden zitten in de leaseactiviteiten van De techniek Torens op heel efficiënte wijze verwerkt. Iedere lesactiviteit duurt ongeveer 1 lesuur. Met slechts 10 technieklessen per jaar (dus circa 1 per maand) biedt de school kerndoelen dekkend Wetenschap & Techniek onderwijs. De leerlingen vinden het prachtig om zelf met de materialen en de lesbrieven aan de slag te gaan. Zo ontstaat er een rijke leeromgeving!

Techniek zelf doen en zelf maken!

De leerlingen gaan zelfstandig in groepjes aan de slag met tandwielaandrijvingen maken; tandpasta, zeepjes en haargel maken; metselen en bouwen; knopen leggen; boren en zagen; leren over en werken met zonne- en windenergie; stroomkringen maken; fietsband plakken; bruggen ontwerpen en bouwen; leren over verbindingen en verbanden; magnetisme; vlotten bouwen; een duikboot maken; etc. Dit gebeurt gewoon op school, in de klas!
 

Vraag gratis lesmateriaal aan

inhoud_les_maak_je_eigen_kompas.jpg
inhoud_les_Geen_Paniek.jpg

Wat moeten ze leren?

De doorlopende leerlijn van De Techniek Torens dekken de kerndoelen voor Wetenschap & techniek. In de kerndoelen is door OC&W aangeven welke technische concepten en technische vaardigheden leerlingen op de basisschool moeten leren.
Een voorbeeld van een technisch concept is de overbrenging(bijv, hefboom, tandwielen, wielen en assen, etc); dit zijn technieken waarmee krachten van richting of snelheid kunnen worden.  Overbrenging iseen onderdeel van ‘transport’; Andere technische concepten zijn: constructie, productie, chemie, energie & krachten, elektriciteit, etc. In de doorlopende leerlijn van De techniek Torens leren de leerlingen vanaf groep 1 over alle technische concepten en werken met de materialen uit de leskisten om zelf de technieken en technische principes uit te proberen, ze te onderzoeken. en er zelf iets mee te maken.
Daarnaast moeten de leerlingen op de basisschool zich in de technische vaardigheden bekwamen, zoals: leren onderzoeken (volgens de onderzoek cyclus), leren te ontwerpen (volgens de ontwerp cyclus), leren samenwerken, kritisch nadenken, goed observeren, fijne motoriek ontwikkelen, research doen, communiceren, presenteren van bevindingen, etc,,.

onderzoekend_leren_cyclus.jpg
Ontwerpend_leren_cyclus.jpg

Coöperatief leren, zelfstandig werken

De leerlingen werken met 2 tot 4 leerlingen in een groepje zelfstandig samen. Zo leren ze samenwerken en communiceren, elkaar te helpen en samen tot een goed onderzoek te doen of tot een goed technisch eindproduct te komen. Ze moeten ook goed begrijpend lezen en elkaar helpen,


techniekles_spuitjes_slangetjes.jpg
KG_Tentje_meisjes.JPG

Leerlingen leren over Wetenschap & techniek MET HOOFD, HART EN HANDEN!

Technieklessen voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw van de basisschool

De Techniek Torens bestaan uit drie verrijdbare Torens. Voor iedere bouw een Toren:

  • Eén blauw/groene Techniek Toren voor de onderbouw,

  • Één geel/paarse Techniek Toren voor de middenbouw en

  • Één rood/roze Techniek Toren voor de bovenbouw.

In de kasten zitten alle lesbrieven, leskisten en de benodigde materialen en gereedschappen die bij de lessen nodig zijn. Zo is er voor ieder groep op het juiste niveau al het benodigde lesmateriaal aanwezig. Vraag voor een eerste indruk van de lessen hier een gratis een proefles aan!

21st Century Skills in De Techniek Torens

Met de lesactiviteiten uit De Techniek Torens oefenen de leerlingen, terwijl ze samen aan een experiment of een ontwerp of een bouwwerk werken, veel van de 21st Century Skills.

  • Communiceren

  • Samenwerken

  • Sociale & Culturele vaardigheden

  • Zelfregulering

  • Kritisch denken

  • Creatief denken

  • Probleem oplossen

De Techniek Torens biedt de school een concrete en praktisch vorm voor het ontwikkelen van veel van de 21sth Century Skills bij de leerlingen.

Gratis lesmateriaal aanvragen?

Meer weten over De Techniek Torens? Vraag een gratis proefles aan door hetbovenstaande formulier in te vullen. U kunt ook bellen naar: +31 (0) 113 257 000 of mailen naar: info@creativekidsconcepts.com.

Bestel één van De Techniek Torens online op www.ckcwebshop.com of neem vrijblijvend contact op via +31 (0) 113 257 000 of info@creativekidsconcepts.com.

Bekijk ook de informatie en de filmpjes over Het KunstKabinet voor Cultuureducatie (Kunsteducatie en erfgoededucatie) voor in de basisschool.

Bekijk ook de informatie en de filmpjes over Het KunstKabinet voor Cultuureducatie (Kunsteducatie en erfgoededucatie) voor in de basisschool.

Bekijk ook eens de Pittige Plus Torens! Het beste en meest uitdagende Lesmateriaal voor Hoogbegaafden! Daar vindt u ook veel filmpjes uit de lespraktijk. Zowel voor hoogbegaafden in de klas als voor hoogbegaafden in de plusklas!

Bekijk ook eens de Pittige Plus Torens! Het beste en meest uitdagende Lesmateriaal voor Hoogbegaafden! Daar vindt u ook veel filmpjes uit de lespraktijk. Zowel voor hoogbegaafden in de klas als voor hoogbegaafden in de plusklas!