1.png
2.png
3.png

Nieuw! Teamworkshop Techniek in de klas!

Deze workshop is zowel zinvol voor basisscholen die al met De Techniek Torens werken, als voor scholen die dat nog niet doen en graag uitdagend met techniek in de klas aan de slag willen.

In een Workshop van ca. 2 uur: het hele team enthousiast voor ICT & Techniek in de klas!

1. DE THEORIE: WAT IS ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN?
De workshop begint met een stukje theorie: de onderzoekscyclus en de ontwerpcyclus. Met praktische voorbeelden (aan de hand van lessen uit De Techniek Torens) worden beide cycli doorlopen en toegelicht. Wat leren de leerlingen?

2. VISIE: PAST HET IN DE VISIE VAN ONZE SCHOOL?
Het team bespreekt samen: Willen we dit? Wat is de relevantie en wat zijn de voor- en nadelen van onderwijs in Wetenschap & Techniek, ICT en Onderzoekend & Ontwerpend leren? Sluit het aan bij de algehele onderwijsvisie van de school?
    
3. DE PRAKTIJK: O&O, TECHNIEK & ICT IN DE KLAS.

Samen bespreken de teamleden: Hoe willen we Onderzoekend & Ontwerpend leren, techniekonderwijs en ICT-lessen in de eigen klas vormgeven? Hoeveel tijd kan/wil men besteden aan deze lessen? Wanneer en in welke organisatievorm? Wat zijn de mogelijkheden in het rooster? De workshopleider kan daarbij adviezen en tips geven.
    
4. ORGANISATIE: HOE ORGANISEREN WE HET IN DE SCHOOL?
Het team bespreekt samen op welke wijze Wetenschap- & Techniek, De Techniek Torens en eventuele ICT lessen georganiseerd en gecoördineerd moeten worden in de school. Bijvoorbeeld: Komt er een coördinator per groep/bouw/team? Hoe wordt er periodiek geëvalueerd? Hoe regelen we het onderhoud?