Leren met hoofd, hart en handen in de basisschool!

Leren door te doen: Maak Ontdekkend en handelingsgericht leren concreet in uw basisschool! De Techniek Torens, De Pittige Plus Torens en Het KunstKabinet doen een appèl op het creatieve denken en doen, het zelf maken en het samenwerken bij uw leerlingen. Leren door te doen! Dat is spannend, uitdagend en leerzaam. Het draagt bij aan een rijke en actieve leeromgeving.

Gemak dient de mens! De Talent Torens zijn stuk voor stuk laagdrempelig en voor iedere leerkracht eenvoudig in te zetten. Alle lesactiviteiten zijn voorzien van zowel digitale leeromgeving als complete leskisten met materialen en lesbladen voor de leerlingen. Zo kunnen de leerlingen direct zelfstandig (in groepjes) aan de slag!


De Techniek Torens:

voor Wetenschap & Techniek onderwijs voor gr. 1-8

Pittige Plus Torens:

voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Het KunstKabinet:

voor kunst- en erfgoededucatie voor gr. 1-8


Talent Torens: Altijd creatief en uitdagend leren!

 • Doorlopende leerlijnen groep 1 t/m 8

 • Kerndoelendekkend

 • Kant en klaar; inclusief alle materialen

 • Driedimensionaal, handelingsgericht leren: ‘learning by doing!’

 • Voorzien van digitale leeromgeving voor leerkracht en leerling

 • Coöperatief leren en handelingsgericht leren: zelfstandig samenwerken in kleine groepjes

 • Nauwelijks voorbereidingstijd voor de leerkracht


Talent Torens:

Pittige Plus Torens
 

Pittige Plus Torens: Talent van meer- en hoogbegaafde leerlingen

De Pittige Plus Torens biedt het beste lesmateriaal voor hoogbegaafden in het basisonderwijs. Passend onderwijs voor alle leerlingen, betekent ook onderwijs op maat voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen in uw basisschool. De Pittige Plus Torens zijn speciaal ontwikkeld om aan de specifieke leerdoelen voor deze leerlingen te kunnen werken. Leerlingen leren onderzoekend leren en ontwerpend leren en verbeteren hun 21st Century SkillsLees meer... 

 

 

De Techniek Torens
 

De Techniek Torens: Talent in Wetenschap & Techniek

Techniek in de klas biedt bij uitstek de mogelijkheid om onderzoekend leren en ontwerpend leren vorm te geven in de basisschool voor alle leerlingen. Techniek les is vaak een ondergeschoven kindje omdat het normaliter zoveel kennis, voorbereidingstijd en materialen van de leerkracht vraagt. De Techniek Torens nemen deze praktische drempels weg! De Techniek Torens voorzien in een complete, kerndoelendekkende, doorlopende leerlijn (gr. 1 t/m 8) voor Wetenschap & Techniek in de basisschool. Met een uitgewerkte techniekles en debenodigde materialen uit De Techniek Torenskunnen de leerlingen direct samen zelfstandig aan de slag! Dit coöperatief leren stimuleert ook de 21st Century Skills. Lees meer...

Het KunstKabinet
 

Het KunstKabinet: Talent in Kunst, Taal & Erfgoed

Cultuuronderwijs en kunstlessen op de basisschool. Basisschool breed kan men er nu structureel mee aan de slag! de kerndoelen dekkende doorlopende leerlijn (gr 1-8) van het KunstKabinet biedt de basisschool een uitstekende structurele basis. Naast kunsteducatie leren de leerlingen hun woordenschat op een hele natuurlijke en visuele wijze (fijn voor beelddenkers!) vergroten. Tegelijkertijd leren de leerlingen veel over kunst & erfgoed. Twee vliegen in 1 klap dus! Met Het KunstKabinet leren kinderen kijken, reflecteren, samen analyseren, maken en presenteren. Daarbij maken ze kennis met veel grote kunstenaars, kunstwerken en kunststromingen! Lees meer...


De Techniek Torens Morse en Seinen
De Techniek Torens Wat Blijft Drijven
Visual Het KunstKabinet

Talent Torens:

 • Zelfstandig samenwerken in kleine groepjes

 • Kritisch en probleemoplossend denken

 • Creatief denken en handelen

 • Sociale en culturele vaardigheden

 • Reflecteren, communiceren en presenteren

 • ICT vaardigheden

 • Onderzoekend & Ontwerpend leren

... Leren met Hoofd, Hart en Handen!

Aan de slag met 21st Century skills!

Ontwikkel nu de vaardigheden die de leerlingen zo hard nodig hebben voor de toekomst! Welke vaardigheden zijn dat? Wat moeten de leerlingen leren? Wat betekent dit voor de onderwijspraktijk in de basisschool? Hoe geven de Talent Torens daar praktisch invulling aan?

7.5 hippe haargel 2 klein.jpg
IMGP1415.JPG
P1000331.JPG

Onderzoekend & Ontwerpend Leren met De Techniek Torens!

Leren hoe je iets moet onderzoeken of hoe je iets kunt ontwerpen... Met het doorlopen van de stappen uit de onderzoekscyclus ontwikkelen de leerlingen hun onderzoeksvaardigheden. Met het doorlopen van de stappen uit de ontwerpcyclus  ontwikkelen ze hun ontwerpvaardigheden.

Hoe integreer je dit in je onderwijspraktijk? Hoe pak je dat aan in de klas? Dit wordt heel eenvoudig met De Techniek Torens!