Leren met hoofd, hart en handen in de basisschool!

Ontwikkel alle talenten met De Techniek Torens, Pittige Plus Torens en Het KunstKabinet!

 

 • Creatief en uitdagend
 • Doorlopende leerlijnen groep 1 t/m 8
 • Kant en klaar; inclusief alle materialen
 • Voorzien van digitale leeromgeving
 • Driedimensionaal, handelingsgericht leren
 • Kerndoelendekkend
 • Nauwelijks voorbereidingstijd voor de leerkracht
 • Zelfstandig samenwerken in kleine groepjes

Talent Torens:

Talent van meer- en hoogbegaafde leerlingen:

Passend onderwijs voor alle leerlingen, betekent ook onderwijs op maat voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen in uw basisschool. De Pittige Plus Torens zijn speciaal ontwikkeld om aan de specifieke leerdoelen voor deze leerlingen te kunnen werken. Lees meer... 

Talent in Wetenschap & Techniek:

Techniek is vaak een ondergeschoven kindje omdat het zoveel kennis, voorbereidingstijd en materialen van de leerkracht vraagt. Deze praktische drempels worden door De Techniek Torens weggenomen! De Techniek Torens voorzien in een complete, kerndoelendekkende, doorlopende leerlijn (gr. 1 t/m 8) voor Wetenschap & Techniek. Met de uitgewerkte lesactiviteiten en benodigdheden kunnen de leerlingen direct zelfstandig aan de slag! Lees meer...

Talent in Kunst, Taal & Erfgoed

De woordenschat van leerlingen kan op een hele natuurlijke en visuele wijze (fijn voor beelddenkers!) worden vergroot, terwijl de leerlingen tegeleijkertijd veel leren over kunst & erfgoed. Twee vliegen in 1 klap dus! Met Het KunstKabinet leren kinderen kijken, reflecteren, analyseren, maken en presenteren. Daarbij maken ze kennis met veel grote kunstenaars, kunstwerken en kunststromingen! Lees meer...

De Techniek Torens Morse en Seinen
De Techniek Torens Wat Blijft Drijven
Visual Het KunstKabinet

Talent Torens: Altijd creatief en uitdagend leren!

Leren door te doen: Maak Ontdekkend en handelingsgericht leren concreet in uw basisschool! De Techniek Torens, De Pittige Plus Torens en Het KunstKabinet doen een appèl op het creatieve denken en doen, het zelf maken en het samenwerken bij uw leerlingen. Leren door te doen! Dat is spannend, uitdagend en leerzaam. Het draagt bij aan een rijke en actieve leeromgeving.

Gemak dient de mens! De Talent Torens zijn stuk voor stuk laagdrempelig en voor iedere leerkracht eenvoudig in te zetten. Alle lesactiviteiten zijn voorzien van zowel digitale leeromgeving als complete leskisten met materialen en lesbladen voor de leerlingen. Zo kunnen de leerlingen direct zelfstandig (in groepjes) aan de slag!


Talent Torens:

 • Zelfstandig samenwerken in kleine groepjes
 • Kritisch en probleemoplossend denken
 • Creatief denken en handelen
 • Social en culturele vaardigheden
 • Reflecteren, communiceren en presenteren
 • ICT vaardigheden
 • Onderzoekend & Ontwerpend leren

... Leren met Hoofd, Hart en Handen!

Aan de slag met 21st Century skills!

Ontwikkel nu de vaardigheden die de leerlingen zo hard nodig hebben voor de toekomst! Welke vaardigheden zijn dat? Wat moeten de leerlingen leren? Wat betekent dit voor de onderwijspraktijk in de basisschool? Hoe geven de Talent Torens daar praktisch invulling aan?

7.5 hippe haargel 2 klein.jpg
IMGP1415.JPG
P1000331.JPG

Onderzoekend & Ontwerpend Leren met De Techniek Torens!

Leren hoe je iets moet onderzoeken of hoe je iets kunt ontwerpen... Met het doorlopen van de stappen uit de onderzoekscyclus ontwikkelen de leerlingen hun onderzoeksvaardigheden. Met het doorlopen van de stappen uit de ontwerpcyclus  ontwikkelen ze hun ontwerpvaardigheden.

Hoe integreer je dit in je onderwijspraktijk? Hoe pak je dat aan in de klas? Dit wordt heel eenvoudig met De Techniek Torens!