Lesmateriaal voor hoogbegaafden

Hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs hebben extra uitdaging nodig om echt te leren leren. Het lesmateriaal voor hoogbegaafden is een aanvulling op of vervanging van de reguliere lessen in het basisonderwijs. Meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen moeten op hun eigen niveau uitgedaagd worden met onderwijs op maat. Daarvoor heeft Creative Kids Concepts speciaal de Pittige Plus Torens ontwikkeld boordevol lesmateriaal voor de meerbegaafden en de hoogbegaafden op de basisschool.

Pittige Plus Torens open meubel

Hoogbegaafd op de basisschool

Hoogbegaafde leerlingen op de basisschool hebben minder herhaling nodig en moeten meer uitdaging krijgen en de juiste leer-en werkstrategieen leren om zichzelf goed te ontwikkelen. Zelfstandig leren samenwerken in groepjes en leren plannen zijn belangrijke leerdoelen. . De Pittige Plus Torens gaan dan ook uit van ‘compacten en verrijken’. De hoogbegaafde leerling wordt met het verrijkingsmateriaal en de verrijkingsprojecten uit de Pittige Pus Torens uitgedaagd op het gebied van creativiteit, zelfstandigheid en complexiteit. Het lesmateriaal heeft een zeer open karakter zodat het analytisch, het reflectief en het creatief denkvermogen van de hoogbegaafden wordt aangesproken.

Hogere orde denkniveaus

Hogere orde denkniveaus

Hogere orde denkniveaus

De Pittige Plus Torens richten zich op de hogere orde denkniveaus. In het model van Bloom zijn dit de bovenste drie lagen van de piramide: Analyseren, evalueren en creëren.

Het normale programma in de basisschool richt zich op de onderste drie denkniveaus: onthouden, begrijpen en toepassen.  Daardoor biedt het normale programma op de basisschool te weinig uitdaging voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. 

Leren Leren met het TASCmodel

Leren Leren met het TASCmodel

Het TASC-model © is ontwikkeld door Belle Wallace. TASC staat voor voor Thinking Actively in a Social Context. De projecten uit de Pittige Plus Torens werken volgens dit model voor leren-leren.De leerlingen doorlopen bij ieder project de gehele cyclus van het TASCmodel. Zo leren ze alle vaardigheden om zelfstandig een eigen idee om te zetten in een uniek eindproduct.

Ze leren zichzelf zelfstandig verdiepen, te onderzoeken, keuzes te maken, ontwerpen, plannen, uitwerken, maken, testen, presenteren en evalueren. 

Pittige Meiden aan de slag

Vraag gratis lesmateriaal aan

Evalueren met leerkracht

Pittige Plus Torens voor hoogbegaafden en meervoudige intelligentie

De Pittige Plus Torens bevat lesmateriaal voor hoogbegaafden met een open karakter. Er wordt gewerkt volgens het TASC-model. In de opdrachten wordt multimediaal gewerkt. Film, fotografie en internet wordt benut en gecombineerd tot een leuk eindresultaat.

De Pittige Plus Torens bevatten drie soorten opdrachten: rode peper projecten, gele peper projecten en groene peper opdrachten. 

Rode peper opdrachten hebben een open karakter waarbij leerlingen leren om hun eigen ideeën om te zetten in een concreet, presentabel eindproduct. Voorbeelden: maak een  game, organiseer een klassenfeest, ‘mijn droomschool’, ontwerp een logo, enz..

De gele peper opdrachten zijn gericht op allerelie vormen van uitwerken, vormgeven en presenteren van het eigen idee. Met hulpmapjes en toolboxen maken de leerlingen maquettes, bewegende constructies, een brochure, een verhaal, een website of een complete tentoonstelling en fotoreportage. 

De groene peper opdrachten zijn meer gesloten maar wel zeer complex. Denk hierbij aan zelf papier maken, het ontwerpen van een viertalenkwartet, leren kalligraferen, een spaghettibrug bouwen, werken met sensoren en alarmen en nog veel meer.

De Pittige Torens bevatten lesmateriaal dat zeer bevorderlijk is voor alle  21st Century Skills. De leerlingen leren samenwerken en zelf verantwoordelijkheid nemen over het eigen werkproces en eindproduct. De Pittige Plus Torens biedt hiervoor een gedegen en heldere structuur met de de uitdagende peperprojecten, materialen en digitale leeromgeving. Zowel voor de leerlingen en voor leerkrachten/begeleiders.. Alles is aanwezig zodat de leerling zelfstandig aan de slag kan.

Pittige Plus Torens Materialen en Mapjes

Pittige Plus Torens in de klas

De Pittige Plus Torens zijn op iedere basisschool en onderwijsorganisatie inzetbaar. Wilt u meer informatie neem dan vrijblijvend contact op. Wilt u een voorproefje van één van de lessen? Vraag dan gratis een proefles aan via het formulier op deze pagina. De Pittige Plus Torens zijn ook online te bestellen via de webshop.

21st Century Skills op de basisschool

21st Century Skills gaan over een nieuwe manier van leren, werken en zelfs leven. Ze zijn niet alleen toepasbaar op mediawijsheid en ICT-vaardigheden maar kunnen op allerlei vlakken een positieve bijdrage hebben. Denk aan creativiteit, kritisch denken, problemen oplossen, leiderschap, samenwerken en diverse andere competenties en sociale vaardigheden. Het is daarom van belang om de 21st Century Skills onderdeel te maken van de lesdoelen op de basisschool.

Wat zijn de 21st Century Skills?

De 21st Century Skills richten zich op drie onderwerpen: manier van denken, manier van werken en sociale vaardigheden & levenswijsheid. Enkele voorbeelden van 21st Century Skills zijn:

21st Century Skills

 • analytisch denken

 • classificaties maken

 • inventiviteit

 • communiceren van nieuwe ideeën

 • ageren op creatieve ideeën

 • probleem kunnen benoemen

 • hypothese kunnen stellenen testen

 • relaties onderkennen en definiëren

 • beslissingsvaardigheid ontwikkelen

 • coöperatief leren

 • conflicten hanteren en oplossen

 • doelstellingen formuleren

 • hoofdzaak van bijzaken onderscheiden

 • evalueren en feedback geven

 • informatie vinden en kunnen valideren & evalueren

 • strategieën ontwikkelen om de juiste informatie te vinden

 • mediawijsheid

 • begrijpend lezen en schrijven

 • spreken zodat anderen het kunnen begrijpen

 • ideeën grafisch overbrengen

21st Century Skills in Pittige Plus Torens

Veel van deze 21st century skills zijn te oefenen en te verbeteren met uitdagend meer- en hoogbegaafden onderwijs. Leerlingen kunnen immers, door zelfstandig in groepjes aan een onderzoeks- of ontwerpopdracht te werken, veel van de 21st century skills oefenen. De Pittige Plus Torens leent zich dus bij uitstek (qua inhoud en mogelijke werkwormen) voor het ontwikkelen van veel van de 21st century skills.

 • Communiceren

 • Samenwerken

 • Sociale & Culturele vaardigheden

 • Zelfregulering

 • Kritisch denken

 • Creatief denken

 • Probleem oplossen

 • Computional Thinking

 • Informatievaardigheden

 • ICT-basisvaardigheden

 • Media wijsheid

Bestel de Pittige Plus Torens  online op www.ckcwebshop.com of neem vrijblijvend contact op via +31 (0) 113 257 000 of info@creativekidsconcepts.com.

Bekijk ook meer informatie en de filmpjes over techniekles in de klas. De doorlopende leerlijn voor groep 1 tot en met 8: De Techniek Torens!

Bekijk ook meer informatie en de filmpjes over techniekles in de klas. De doorlopende leerlijn voor groep 1 tot en met 8: De Techniek Torens!

Bekijk ook de informatie en de filmpjes over Het KunstKabinet voor Cultuureducatie (Kunsteducatie en erfgoededucatie) voor in de basisschool.

Bekijk ook de informatie en de filmpjes over Het KunstKabinet voor Cultuureducatie (Kunsteducatie en erfgoededucatie) voor in de basisschool.